Login

Register

Login

Register

Login

Register

Now

ปัจจุบัน โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล มีลูกค้ากว่า
2,000 ราย และเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายทั่วประเทศไทย
ทั้งในธุรกิจประเภทผลิตสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า
การจำหน่ายสินค้ารายปลีก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง
องค์กรของรัฐบาล ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ การบริการของ โอ จี เอ และปัจจุบัน
เราได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ
Supply Chain อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมสินค้า
และบริการที่หลากหลายมากกว่าที่เคยเป็นมา ตั้งแต่ต้น
ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบให้กับลูกค้าของเรา
ไม่ว่าความต้องการนั้นจะเป็นอะไร เราพร้อม และมั่นใจ
ว่าสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

Login