Login

Register

Login

Register

Login

Register

BarTender โปรแกรมจัดการฉลาก

BarTender คือซอฟต์แวร์การจัดการฉลากรุ่นล่าสุดที่อุตสาหกรรมทั่วโลกไว้วางใจให้เป็นเครื่องมือแปลงข้อมูลอุตสาหกรรมให้อยู่ในรูปฉลาก บาร์โค้ด ป้าย RFID สมาร์ตการ์ด เอกสาร ใบส่งสินค้า (Packing Slip) แลกฉลากพาเลต ที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการไปจนถึงกิจการระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด

BarTender ช่วยให้องค์กรจัดการวงจรชีวิตของการติดฉลากได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพฉลาก รวมถึงช่วยในเรื่องการผสานการทำงานกับระบบธุรกิจที่มีอยู่และปรับปรุงความน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติในการจัดการเอกสารฉลากขั้นสูง รวมถึงจัดการงานออกแบบและกราฟิกตามลำดับงานที่อนุมัติ มีระบบบริหารจัดการงานพิมพ์ผ่านเว็บที่รวดเร็วและปลอดภัย มีตัวเลือกในการใช้อุปกรณ์จำนวนสองชุดขึ้นไปทำงานพร้อมกัน (Redundancy) ประสิทธิภาพสูง ที่มีใบอนุญาตการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับปรุงระบบอัตโนมัติ การผสานการทำงาน และความสามารถของระบบฐานข้อมูลให้ดีขึ้น

คุณสมบัติใหม่ที่จะยกระดับการติดฉลาก และธุรกิจของคุณ

Bartender Software มีคุณสมบัติในการปรับปรุงวงจรชีวิตของการติดฉลากทั้งหมดให้ดีขึ้น ด้วย Bartender  ลูกค้าจะสามารถ:

  • จัดทำและพิมพ์แบบคุณภาพพาณิชย์ได้มากขึ้น
  • เร่งการออกแบบและการผลิตฉลากพร้อมกับเพิ่มการ QA ฉลากได้
  • ตรวจสอบและอนุมัติลำดับงานอย่างมั่นใจได้จากเว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากทุกที่ทุกเวลา
  • ผสานการทำงานเข้ากับระบบธุรกิจที่มีอยู่และระบบใหม่ได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่นมากขึ้น
  • ปรับปรุงผลิตภาพให้กับตลาดใหม่ ๆ และตลาดที่มีอยู่ทั่วโลก
  • สั่งพิมพ์จากบราวเซอร์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังเครื่องพิมพ์ได้มากขึ้นในทุกที่ทุกเวลา
  • ลดเวลาสูญเปล่า และเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องด้วยตัวเลือกการใช้งานขั้นสูงที่พร้อมใช้ตลอดเวลา

ฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพหลักของชุดโปรแกรมตามรุ่นต่าง ๆ

ฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพของ BarTender มีในชุดโปรแกรม BarTender รุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้:

Bartender Software ใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

การขนส่ง และโลจิสติกส์  :  BarTender ช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับขั้นตอนการพิมพ์ฉลาก ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สร้างแบบเสมือนจริง (digital twins) ที่่มีความโปร่งใสและรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้

อุตสาหกรรมการผลิต :  BarTender เป็นส่วนประกอบสำคัญด้านกลยุุทธ์ สำหรับการพิมพ์ฉลากที่่ไม่ต่อเนื่องในขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตแบบ Additive Manufacturing จากผู้ผลิตรายย่อยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมระดับใหญ่ที่่สุุดในโลก

ด้านเคมีภัณฑ์ : ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ทั่วโลกเชื่อมั่นว่า BarTender สามารถช่วยให้พวกเขาปฏิบัติถูกต้องตามกฏและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการพิมพ์ฉลาก การลำดับหมายเลขเครื่อง(serialization) และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

อาหารและเครื่องดื่ม : BarTender เป็นเทคโนโลยีชั้้นนำสำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มช่วยลดความซับซ้อนของข้อกำหนดเฉพาะที่ใช้ร่วมกันในการทำธุรกิจการค้าระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานอื่น การติดฉลากอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับช่วยรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารทั่วโลก

ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ :  BarTender ได้รับความไว้วางใจให้นำม าใช้ในโรงพยาบาล ร้านขายยา ห้องปฏิบัติการ และคลินิกทั่วโลก เพราะสามารถให้ความถูกต้องแม่นยำในการติดตาม ดูแลคนไข้ได้ตามต้องการ

การค้าปลีก :  BarTender เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำฉลาก บาร์โค้ด และ RFID ให้กับธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมาตรฐานที่ เปลี่่ยนแปลงอย่่างรวดเร็วเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ได้ฟรี 30 วัน คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร Data Sheet และคู่มืออ้างอิงภาษาไทย

Login