Login

Register

Login

Register

Login

Register

HaiRobotics

HaiRobotics

HaiRobotics

Hai Robotics ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมุ่งมั่นที่จะรวบรวมความสามารถระดับโลกเพื่อผลักดันความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป้าหมายคือการเสริมศักยภาพให้กับคลังสินค้าและโรงงานทุกแห่งด้วยหุ่นยนต์ลอจิสติกส์ โซลูชัน HaiPick เป็นระบบหุ่นยนต์จัดการเคสอัตโนมัติ (ACR) ระบบแรกของโลก แตกต่างจากโซลูชันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยจะระบุถุงและกล่องที่ต้องการอย่างชาญฉลาด แทนที่จะระบุทั้งชั้นวาง และนำไปยังเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติ

https://www.hairobotics.com

ติดต่อเพื่อแนะนำ และ วางระบบ
ทีมงานบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร.02 025 8888

Login