Login

Register

Login

Register

Login

Register

WM3 โปรแกรมสต๊อกสินค้า จัดการคลังสินค้า

WM3 โปรแกรมสต๊อกสินค้า จัดการคลังสินค้า

โปรแกรมสต๊อกสินค้า WM3 ที่ช่วยให้ทุกอย่างง่าย

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างมาก ทำให้บริษัท พยายามที่จะลดต้นทุนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆภายในองค์กร ซึ่งคลังสินค้าเป็นส่วนที่ได้รับความสนใจในอันดับต้น ๆ ของการลดค่าใช้จ่าย การที่จะบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดีนั้น จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ โปรแกรมสต๊อกสินค้า ในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแล บริการหลังการขายของซอฟแวร์ บริหารจัดการคลังสินค้า ให้กับลูกค้ามานานกว่า 15 ปี  ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System WMS) ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในประเทศไทย ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า ราคาสมเหตุผล และบริการหลังการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นั่นคือ Warehouse Management System ที่มีชื่อว่า WM3

ประโยชน์โปแกรมสต๊อกสินค้า WM3

 1. ช่วยลดปัญหา สินค้าในคลัง ขาด , เกิน , ที่เก็บสินค้าไม่พอ,ของเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ
 2. ช่วยสนับสนุนการผลิต ป้องกันวัตถุดิบขาดและลดปัญหาการผลิตขาดช่วง รวมไปถึง ลดปัญหาสินค้าไม่มีตามฤดูกาล ( Safety Stock )
 3. การประมาณการสินค้าคงคลัง ( Stock forecast )
 4. ช่วยบริหารจัดการ ในจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มากขึ้น
 5. สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 6. สามารถควบคุมการรับ-การจ่ายสินค้า ให้ตรงตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. สามารถรองรับการจ่ายสินค้าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น FIFO , FEFO ,Lot ,Serial Number(SN)
 8. สามารถควบคุม หมายเลขพาเลท LPN (License Plate Number)
 9. สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต ,คลังสินค้าเช่า,ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
 10. สามารถ Update และดูสินค้าคงคลัง แบบ Real-time
 11. ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ด้วยระบบบาร์โค้ด ทำให้บันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 12. สามารถควบคุมสถานะการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้

ฟังก์ชันเด่น Highlight Function โปรแกรมสต๊อกสินค้า WM3

 1. รองรับการทำงานได้หลายคลังสินค้า ( Multiple Warehouse )
 2. รองรับได้หลายหน่วยนับ UOM (  Unit of Measure )
 3. สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ User ได้ ( Configuration and Customization )
 4. สามารถดู stock real-time และ Stock Movement ได้
 5. สามารถรวมใบเบิกการหยิบสินค้าให้เป็นใบเดียวกันได้ ( Grouping Order )
 6. แสดงการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าในสต๊อกลดลงกว่ากำหนด ( Low stock alert )
 7. ใบหยิบสินค้า (Picking List )
 8. การจองสินค้า ( Allocate Product)
 9. สินค้าฝากขาย (Consignment)
 10. นับสินค้าได้ทั้งแบบ Cycle Count และ Physical Count โดยไม่ต้องหยุดการทำงานในคลังสินค้า
 11. สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้ ( Interface System ) เช่น SAP B1,SAP A1, Dynamic AX, Etc.
 12. สามารถ Export to Excel file ได้
 13. ระบบสามารถเก็บประวัติการใช้งานได้ ( Transection Log )
 14. รองรับการใช้งาน Barcode  1D ,QR Code และ RFID
 15. รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ (PDA)
 16. รายงานในรูปแบบ Dash Boardในรูปแบบต่างๆ
 17. รองรับการแสดงผลแบบ Responsive สามารถดูข้อมูลได้ทั้ง บน มือถือ android ,IOS หรือ Tablet
 18. รองรับการทำงานแบบช่วยกันทำงานได้
 19. การบริหารสิทธ์ การใช้โปรแกรม เป็นแบบ concurrent ทำให้สามารถเพิ่ม ผู้ใช้งานในระบบได้มากกว่า ระบบที่ใช้ user ทุกผู้ใช้ในคลังจะมองเห็นภาพ ของการทำงานของคลังเป็นภาพเดียวกัน จาก dashboard ของระบบ

 

โปรแกรมสต๊อกสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

จะเห็นว่าเราได้คิดโซลูชันต่าง ๆ ของการเป็นโปรแกรมสต๊อกสินค้ามาอย่างครบถ้วน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละแห่ง แต่ละองค์กร เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัทในประเทศไทย สามารถขอข้อมูล คำปรึกษาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รู้จัก GS1 Thailand ผู้ดูแลมาตรฐานบาร์โค้ดในประเทศไทย

รู้จัก GS1 Thailand ผู้ดูแลมาตรฐานบาร์โค้ดในประเทศไทย G1 Thailand นั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นผู้นำในการให้บริการด้านมาตรฐานและโซลูชันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยโซลูชันและมาตรฐานที่มีการนำเสนอนั้น จะเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีบาร์โค้ด และ EPC/RFID ที่จะช่วยให้งานทางด้านการผลิตสินค้าต่าง ๆ การขนส่ง และการซื้อขาย ทุก ๆ ขั้นตอนของ Suppy Chain สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องระหว่างกัน ย่นระยะเวลาในการประสานงานข้อมูลระหว่างกันได้เป็นอย่างดี พร้อมกับการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านมาตรฐานสากลที่มีชื่อย่อว่า GS1 นั่นเอง ครอบคลุมมาตรฐานบาร์โค้ดทุกภาคส่วน ภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากมายหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้าปลีก การขนส่งและโลจิสติกส์ สุขภาพ (Healthcare) และการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ และที่ผ่านมา GS1 Thailand ยังมีการจัดพิมพ์จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสองภาษาให้กับสมาชิก, นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 10,000 ฉบับในทุกไตรมาส และสามารถเข้าไปติดตามและอ่านออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.gs1th.org ด้วย

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พกพา Honeywell RP Series

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พกพา Honeywell RP Series นอกเหนือไปจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดตั้งโต๊ะแล้ว แบรนด์ Honeywell ยังมีเครื่องพิมพ์แบบพกพาในชื่อซีรีส์ RP Series ด้วย มาพร้อมความสะดวกในการพกพา ความทนทานเป็นพิเศษ พร้อมบุกตะลุยทุกการใช้งาน สามารถนำเอาไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการนับสินค้า นับทรัพย์สิน งานการส่งสินค้า หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ตัวเครื่องสามารถทนทานการตกหล่นได้ การสั่นสะเทือน การกระแทกต่าง ๆ และยังมีมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP54 ออกแบบมาให้สามารถใช้งานพิมพ์ได้ตลอดทั้งวัน สามารถพิมพ์ได้เร็วสูงสุด 5 นิ้วต่อวินาที และออกแบบมาเพื่อการพิมพ์ป้าย และฉลากโดยเฉพาะ สามารถพิมพ์ความกว้างกระดาษได้หลากหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ ภายในตัวมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ พร้อมรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งช่วงเวลากะทำงาน ถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดกลางคัน ก็สามารถที่เปลี่ยนถอดเปลี่ยนเพื่อใช้งานต่อได้ทันที และยังมีระบบทำงานต่อเนื่อง แม้ว่าแบตเตอรี่จะหมดไปแล้วก็ตาม ได้อีกถึง 20-120 วินาที และไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ตใหม่ มีระบบตรวจเช็กความพร้อมของตัวเครื่อง รวมถึงการตรวจเช็กอายุของแบตเตอรี่ สภาพของหัวพิมพ์ และความผิดปกติของตัวเครื่องก็สามารถแจ้งเตือนได้ สเปกตัวเครื่อง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พกพา […]

ประเภทเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พิมพ์ความร้อน

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พิมพ์ความร้อน ทำงานอย่างไร หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดส่วนใหญ่นั้น ถูกพิมพ์มาด้วยความร้อน ที่หัวพิมพ์จะสร้างความร้อนขึ้นมาตามจุดต่าง ๆ ของเนื้อกระดาษ ให้เกิดสีดำเป็นภาพหรือตัวหนังสื้อขึ้นมา วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนกัน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Thermal Printing ประเภทของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พิมพ์ความร้อน แบบใช้หมึก Thermal Transfer Printing เทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือการพิมพ์ความร้อนด้วยหมึก Ribbon (Thermal Transfer Printing) ต้องประกอบไปด้วยกระดาษหรือสติ๊กเกอร์ที่รองรับกับหมึก โดยเนื้อกระดาษก็จะมีหลากหลายรูปแบบ ลองไปอ่านบทความเรื่องชนิดเนื้อกระดาษที่ OGA เคยนำเสนอเอาไว้แล้วได้ ที่นี่ เลย และหมึกเอง ก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยเช่นเดียวกัน คือ Wax, Wax-Resin และ Resin ก็ให้เลือกชนิดที่เหมาะกับงาน และความต้องการ ตรงตามประเภท แบบไม่ใช้หมึก Direct Thermal Printing อีกชนิดคือการพิมพ์ความร้อนโดยตรงลงไปที่เนื้อกระดาษ หรือ (Direct Thermal […]

Login