Login

Register

Login

Register

Login

Register

การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

ข้อมูลที่แม่นยำนั้นจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตรวมถึงฝ่ายบริหารสามารถจัดการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ การทำการตลาด การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการวางแผนกระจายสินค้า การแข่งขันของการผลิตยุคใหม่จึงขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องทันต่อสถานการณ์ ครบถ้วน และมีความชัดเจน

supply chain

จากข้อมูลของ IDC ผู้ผลิตมากกว่า 30% ในอาเซียนและอินเดียรายงานเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ยอดขายที่ลดลง และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้

  • การฟื้นตัวจากกำลังซื้อที่ตกต่ำลงจากช่วงโควิด
  • การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
  • การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีพลวัต
  • การเกิดขึ้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น พัฒนาการของการใช้งานหุ่นยนต์ การพิมพ์ 3 มิติ การจำลองโรงงานแบบเรียลไทม์

 

เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน จะต้องอาศัยความเข้าใจและความคล่องตัว ซึ่งกุญแจสำคัญของทั้งสองเงื่อนไข คือ ‘ข้อมูล’

เข้าถึงเงื่อนไขและคว้าชัยในการแข่งขันด้วย ‘ข้อมูล’ ที่ใช่

ข้อมูลที่ใช่นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการในส่วนใด ๆ จะสามารถบริหารจัดการกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นให้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ณ ขณะเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การประกอบชิ้นส่วน หรือการวางแผนด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่จะเข้ามาช่วยในการผลิต คือ ‘ระบบอัตโนมัติ’ การจัดการผลิตที่ทำงานได้ดีขึ้นส่งผลต่อปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ แต่เมื่อสภาพธุรกิจเกิดความท้าทาย อาทิ ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วจากอุปสงค์และอุปทาน ระบบอัตโนมัติจะสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี

โดยปกติ ซัพพลายเชนเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยทรัพยากรและส่วนประกอบ กระบวนการขั้นตอนในการผลิต และการกระจายสินค้า ห่วงโซ่มูลค่ารูปแบบนี้มักจะกระจายตัวออกไปไปตามประเทศและทวีปต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์โตโยต้าในโชว์รูมใน Munich จะมีข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลก ห่วงโซ่มูลค่าประเภทนี้เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดสำหรับผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้ปานกลางในการขยายส่วนแบ่งการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีข้อมูล ห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การลำดับความสำคัญข้อมูลต่าง ๆ ของผู้จัดการฝ่ายการผลิตในอินเดียและอาเซียนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงจะมีความสำคัญมาก จากการศึกษาของ IDC’s Manufacturing Insights พบว่ากว่า 59% ของผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ในขณะที่อีก 52% ต้องการประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยทำความเข้าใจและมองเห็นได้ของกระบวนการระบบอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดเก็บข้อมูล – จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มักถูกมองว่าเป็นกรอบครอบควบคุมการดำเนินการด้านการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่มักจะถูกละเลยความสำคัญในการเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ถูกต้องตั้งแต่แรก สิ่งที่จำเป็นมากคือความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและความถูกต้องแม่นยำที่บันทึก ณ จุดประมวลผล เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ จุดจำหน่าย

เมื่อนักวิจัยถามองค์กรต่าง ๆ ในเอเชียที่พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มักเป็นช่วงเริ่มต้นที่เริ่มเป็นปัญหาคอขวด ในการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลกลายเป็นความท้าทายอย่างมากในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (อ้างโดย 46% ของบริษัทและองค์กรในเอเชีย)

ฮันนี่เวลล์สามารถนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลในคลังสินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบครบวงจรแบบรายวันได้

supply chain

การรับเข้าสินค้า (GOOD RECEIVED)

เครื่องสแกนและเครื่องพิมพ์ฉลากของฮันนี่เวลล์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามปริมาณและประเภทของวัสดุขาเข้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งยังมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมฟังก์ชันการสแกนบาร์โค้ดในตัว สำหรับใช้ในระบบงานนี้ เช่นเดียวกับเครื่องสแกนมือถือและเครื่องพิมพ์พร้อมกับฟังก์ชันสมาร์ทพรินติ้งด้วย

การจัดวางและเติมสินค้า (PUT-AWAY AND REPLENISHMENT)

การคัดแยกวัสดุขาเข้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมในการผลิต แต่ความถูกต้องก็มีความสำคัญเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สินค้าต้องถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้การเลือกและการตรวจสอบสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากที่สุด คอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องสแกนมือที่ติดตั้งในรถโฟล์คลิฟต์ของฮันนี่เวลล์ ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าทั่วทั้งโรงงานได้แบบเรียลไทม์

การผลิต (PRODUCTION)

สำหรับการผลิต ฮันนี่เวลล์มีอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ดความละเอียดสูงและความแม่นยำสูง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถพิมพ์ฉลากหมายเลขซีเรียลขนาดเล็กมาก หรือฉลากที่ระบุงานระหว่างทำในสายการผลิต

ควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

การควบคุมคุณภาพจะส่งผลถึงคุณภาพสินค้าของคุณ เครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม PM Series ของฮันนี่เวลล์ที่บ่อยครั้งจะถูกใช้เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ QC และสินค้าที่ไม่ผ่านการ QC

บรรจุ (PACKING)

คอมพิวเตอร์พกพาแบบพกพาของฮันนี่เวลล์ จะแจ้งพนักงานแพ็กสินค้าว่าต้องเลือกและจัดส่งอะไรบ้างสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ของฮันนี่เวลล์ มีฉลากสำหรับการจัดส่ง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดที่พิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อได้ ซึ่งช่วยลดความความผิดพลาดระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี

การจัดส่งสินค้า (SHIPPING)

การจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในโรงงาน ต้องใช้ความเร็วและความแม่นยำในระดับสูง วิธีหนึ่งคือการลดงานที่ต้องทำแบบ Manual เองลงเพื่อลดความผิดพลาดในการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งออกไป เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมของฮันนี่เวลล์ สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติและให้ทั้งความเร็วและความชัดเจน

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต Honeywell ยังมีชุดซอฟต์แวร์ที่จัดการข้อมูลที่อุปกรณ์จับได้ ซึ่งรวมถึง iCAPT ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติด้านการผลิตที่ผสานรวมกับระบบ ERP ที่หลากหลาย และทำให้ผู้จัดการโรงงานมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการดำเนินการคลังสินค้าและร้านค้า

บทสรุปแนวโน้มของโรงงานและข้อมูล

ผู้ผลิตในระดับภูมิภาคต้องรับมือกับความต้องการที่ผันผวนจากสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั่วโลกและใช้โอกาสจากตลาดภายในประเทศให้ได้มากที่สุด บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสามารถในการแข่งขันเมื่อมีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเกิดขึ้น

จุดเริ่มต้นสำหรับข้อกำหนดแต่ละข้อเหล่านี้คือการมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความครอบคลุมที่ดีกว่าให้กับซัพพลายเชนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามรายงานของ World Economic Forum และ Boston Consulting Group การสร้างข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำและมีคุณภาพสูงถือเป็นจุดแรก ๆ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่จะช่วยปลดล็อกมูลค่าเพิ่มอีก 100 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ผลิตทั่วโลก จากรายงานฉบับเดียวกันนี้ มูลค่าเพิ่มสูงสุด 40% มาจากความจำเป็นเดิมที่เราอาจรู้อยู่แล้ว คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสินทรัพย์และวัสดุไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และที่ผ่านมาที่เราคิดว่ามันสูงสุดที่สุดแล้ว จะยังสูงขึ้นได้อีกด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก ฮันนี่เวลล์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความท้าทายที่ผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียเผชิญอยู่นั้น กำลังเป็นคลื่นความท้ายทายลูกใหม่ที่โถมซัดเข้ามา แต่ความพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ที่สำคัญในระยะยาว วันนี้ ความพยายามที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเริ่มต้นที่หน้าร้าน ไม่มีธุรกิจการผลิตรายใดสามารถเพิกเฉยต่อขั้นตอนพื้นฐานนี้บนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมในการบูรณาการข้อมูลในการผลิต:

OGA International

ที่ตั้ง: 546 Sukhonthasawat Rd, Ladphrao Sub-District, Ladphrao District, Bangkok 10230, Thailand
โทรศัพท์: 02-025-8888
Call Center: 02-025-8889
Email: sales@oga.co.th
Website: www.oga.co.th
Facebook: OGA International

OGA ออกบูธงานสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความต้องการระบบ fulfillment เพื่อธุรกิจ SMEs” ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

พาชมภาพบรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสและความต้องการระบบ fulfillment เพื่อธุรกิจ SMEs” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งประโยชน์ของ Master Fulfillment Optimizer (MFO) จะทำให้ช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนการจัดเก็บ ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการทุกท่านเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทาง OGA ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง . . ซึ่งทาง OGA ได้ออก Road Show ภายในงานนี้ด้วย ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดที่ได้เชิญมาเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี และพบกันอีกครั้งในงาน Logimat ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา . . —– ติดต่อ 𝐎𝐆𝐀 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ได้ที่ Line Office : […]

“วันสุนทรภู่” เทิดทูนกวีเอกแห่งสยาม

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ นักกวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” สุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 และมีผลงานที่โดดเด่นหลายเรื่อง ซึ่งเป็นที่รู้จักและรักใคร่ของคนไทยอย่างแพร่หลาย . . สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ที่กรุงเทพมหานคร บิดาของท่านเป็นชาวบ้านบางกอกใหญ่ และมารดาของท่านเป็นชาวบ้านเสาชิงช้า ท่านได้รับการศึกษาที่วัดศรีสุดาราม และมีความสามารถในการแต่งกลอนตั้งแต่อายุยังน้อย สุนทรภู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่งดงามและลึกซึ้ง รวมถึงการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม ผลงานที่โดดเด่นของสุนทรภู่ได้แก่เรื่อง “พระอภัยมณี” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมชั้นสูงของไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “สิงหไตรภพ” “ลักษณวงศ์” และ “เสภาขุนช้างขุนแผน” ที่ได้รับความนิยมและได้รับการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย นอกจากผลงานทางวรรณกรรมแล้ว สุนทรภู่ยังเป็นผู้ที่มีชีวิตและการทำงานที่น่าสนใจ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสุนทรโวหาร ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 และได้รับเกียรติจากราชสำนักในการแต่งกลอนและบทประพันธ์ต่าง ๆ จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 3 ท่านได้เสียชีวิตในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2398 ในปัจจุบัน วันสุนทรภู่เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงท่านทั่วประเทศ […]

ประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ด

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ใช้ในการระบุและติดตามสินค้า โดยบาร์โค้ดมีลักษณะเป็นเส้นขาวดำซึ่งประกอบด้วยเส้นตรงและช่องว่างที่มีความกว้างและความแคบต่างกัน เรียกว่า “บาร์” และ “ช่อง” เพื่อแทนข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น บาร์โค้ดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การค้าปลีก การจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง เป็นต้น . . ➤ ประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ด • เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ: การใช้บาร์โค้ดช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ เช่น การสแกนสินค้าแทนการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การใช้งานบาร์โค้ดช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจนับและจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุน • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ: ระบบบาร์โค้ดช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์และลดข้อผิดพลาด ——- ติดต่อ 𝐎𝐆𝐀 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ได้ที่ Line Office : @ogagroup โทรศัพท์ : 02-0258888 https://www.oga.co.th . #OGAinternational #OGA #โอจีเออินเตอร์เนชั่นแนล #Barcode #บาร์โค้ด #สาระน่ารู้

Login