Login

Register

Login

Register

Login

Register

ปัจจัยการเลือกซื้อ Software บริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)

ปัจจัยการเลือกซื้อ Software บริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)

               

WMS (Warehouse Management System)  หมายถึงระบบการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าเพื่อทำให้คลังสินค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว แม่นยำ

ส่วนประกอบของการใช้ระบบ WMS

 • ขบวนการทำงานของคลังสินค้า
 • สถานที่จัดเก็บสินค้า (Location)
 • ผู้ใช้งานในคลัง
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับ WMSเราจะต้องนำส่วนประกอบต่างๆ มาเพื่อประกอบในการตัดสินใจ เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบ WMS และขบวนการทำงานของคลังสินค้ามากที่สุด
 •            
 • ขบวนการ การทำงานของคลังสินค้า จะต้อง พิจารณา ในการทำงาน ดังนี้

  การควบคุมสินค้า (Item Control)

  การรับสินค้า (Inbound Order)

  การจ่ายสินค้า (Outbound Order)

  การหยิบสินค้า (Pick )

  การนับสินค้า(Count)

  การจัดเก็บสินค้า(Put a Way)

  การทำงานของพนักงานในคลังสินค้า

   

  การควบคุมสินค้า (Item Control)

  การควบคุมสินค้า หมายถึง  วิธีที่ใช้ในการ บริหารจัดการสินค้า  โดยใช้ลักษณะคุณสมบัติของสินค้าเอง  แบ่งเป็นตัวอย่างดังนี้

  • สินค้าที่ควบคุมเรื่องการ รับเข้าก่อนจ่ายก่อน จะเป็นการควบคุมที่ง่าย และ นิยมใช้ FIFO อ่านว่า ไฟโฟ( First In First Out)
  • สินค้าที่ มีเรื่องวันหมดอายุ จะควบคุมด้วย Lot ,Expire Date, MFG Date จะเรียกว่า FEFO ฟีโฟ (First Expire First Out) การควบคุมแบบนี้คือสินค้าที่จะหมดอายุก่อน จะต้องนำไปจ่ายก่อน

  สินค้าที่ต้องมีการควบคุม อายุสินค้า (Shelf Life) จะใช้ร่วมกับ FEFO แต่จะต้องมีการควบคุม ในการรับ หรือการจ่าย

  • สินค้าที่รับเข้าคลังจะมี อายุไม่น้อยกว่า 80 % ของอายุสินค้า
  • การจ่ายสินค้า ไปยังลูกค้า ถ้าลูกค้ากำหนด เรื่องอายุสินค้าที่จะจ่าย ไปยังลูกค้า เช่น ต้องการ อายุสินค้าไม่น้อยกว่า 70 % ในส่วน เราจะเรียกว่า Modern trade Control ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกห้างสรรพสินค้า เช่น Big C, Lotus,7-11 เป็นต้น โดยอาจจะต้องมีการควบคุมเรื่อง Lot ด้วยว่าในการส่งสินค้าแต่ละครั้งต้องไม่เกินกี่ Lot
  • สินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
  • สินค้าที่ควบคุม Serial No

  การรับสินค้า (Inbound Order)

  เป็นการรับสินค้า เข้าคลังสินค้า จะต้องมีขั้นตอน อะไรบ้าง

  • ใบรับสินค้า สร้างเองในระบบหรือ เชื่อมต่อกับระบบอื่น เพื่อให้ได้ใบรับมา
  • เงื่อนไขในการับสินค้า เช่น ตรวจสอบสินค้า ตรงตามที่สั่งสินค้า
  • รับ เกินจำนวนที่สั่งได้หรือไม่
  • รับแล้ว พิมพ์ สติกเกอร์ติดสินค้าหรือไม่
  • ใช้บาร์โค้ดที่ติดมากับสินค้ารับสินค้าได้หรือไม่
  • ทะยอยรับสินค้า หรือไม่
  • จำนวนใบรับ ต่อวัน และ จำนวน บรรทัดของ ใบรับ

  การจ่ายสินค้า (Outbound Order)

  เป็นการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ในการจ่าย

  จ่ายโดย FIFO

  จ่ายโดย FEFO

  จ่ายแบบ ระบุ Serial No

  จำนวนใบจ่าย ต่อวัน และ จำนวน บรรทัดของ ใบจ่าย

  จำนวน ผู้ใช้งานในส่วนการจ่ายสินค้า จ่ายแบบรวม ใบหยิบ มีหรือไม่

  การหยิบสินค้า (Pick )

  เป็นขั้นตอนในการที่ต้องการหยิบสินค้า

  ช่วยกันหยิบสินค้า ใน  1 ใบหยิบหรือไม่

  การหยิบ มีลำดับการหยิบ หรือไม่

  การนับสินค้า(Count)

  การนับสินค้า เป็นการตรวจนับสินค้า ที่มีอยู่ในคลังสินค้า โดยจะต้องตรวจนับได้อย่างน้อย  แบบ

  • ปิดคลังนับ (Physical Count) เป็นการนับทุกสถานที่เก็บของสินค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคลังสินค้า ว่าตรงกับข้อมูลของระบบหรือไม่
  • นับตามรอบ ( Cycle Count ) โดยแยกนับ ตาม สินค้า หรือตาม สถานที่เก็บ

  การจัดเก็บสินค้า(Put a Way)

  เป็นการจัดเก็บสินค้า ตามเงื่อนไข ต่างๆของการจัดเก็บ เช่น

  • จัดเก็บ ตาม กลุ่มสินค้า
  • จัดเก็บตาม Lot, Expire Date
  • จัดเก็บตามอุณหภูมิ
  • จัดเก็บตามการเคลื่อนไหว เช่น สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากสุด
  • จัดเก็บตาม สถานที่ว่าง

  สถานที่จัดเก็บ (Location )

  แบ่งสถานที่จัดเก็บไว้เป็นกี่แบบ

  บนแร็ค (Rack Location)

  บนพื้น( Floor location)

  อื่นๆ Etc.,

  ผู้ใช้งานในระบบ

  สามารถแบ่งผู้ใช้งาน เบื้องต้นดังนี้

  ทีมรับ  (Inbound)

  ทีมจัดเก็บPut a way

  ทีม (Picking)

  ทีมนับสินค้า (Count) เพื่อที่ประเมินผู้ใช้งานในระบบ ว่ามีปริมาณเท่าใด

  เครื่องมือต่างๆที่ใช้

  เป็นอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำงานของคลังสินค้า คือ Solution Barcode เช่น  Mobile Computer หรือ Handheld ,เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

 • ติดต่อ OGA International ได้ที่facebook : https://m.me/ogagroupLINE : https://lin.ee/g01sRts

  โทรศัพท์ : 020258888

  เลือกดูสินค้าอื่น ๆ ของเราได้ที่ https://www.oga.co.th/product/

OGA ออกบูธงานสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความต้องการระบบ fulfillment เพื่อธุรกิจ SMEs” ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

พาชมภาพบรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสและความต้องการระบบ fulfillment เพื่อธุรกิจ SMEs” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งประโยชน์ของ Master Fulfillment Optimizer (MFO) จะทำให้ช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนการจัดเก็บ ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการทุกท่านเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทาง OGA ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง . . ซึ่งทาง OGA ได้ออก Road Show ภายในงานนี้ด้วย ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดที่ได้เชิญมาเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี และพบกันอีกครั้งในงาน Logimat ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา . . —– ติดต่อ 𝐎𝐆𝐀 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ได้ที่ Line Office : […]

“วันสุนทรภู่” เทิดทูนกวีเอกแห่งสยาม

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ นักกวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” สุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 และมีผลงานที่โดดเด่นหลายเรื่อง ซึ่งเป็นที่รู้จักและรักใคร่ของคนไทยอย่างแพร่หลาย . . สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ที่กรุงเทพมหานคร บิดาของท่านเป็นชาวบ้านบางกอกใหญ่ และมารดาของท่านเป็นชาวบ้านเสาชิงช้า ท่านได้รับการศึกษาที่วัดศรีสุดาราม และมีความสามารถในการแต่งกลอนตั้งแต่อายุยังน้อย สุนทรภู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่งดงามและลึกซึ้ง รวมถึงการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม ผลงานที่โดดเด่นของสุนทรภู่ได้แก่เรื่อง “พระอภัยมณี” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมชั้นสูงของไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “สิงหไตรภพ” “ลักษณวงศ์” และ “เสภาขุนช้างขุนแผน” ที่ได้รับความนิยมและได้รับการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย นอกจากผลงานทางวรรณกรรมแล้ว สุนทรภู่ยังเป็นผู้ที่มีชีวิตและการทำงานที่น่าสนใจ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสุนทรโวหาร ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 และได้รับเกียรติจากราชสำนักในการแต่งกลอนและบทประพันธ์ต่าง ๆ จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 3 ท่านได้เสียชีวิตในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2398 ในปัจจุบัน วันสุนทรภู่เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงท่านทั่วประเทศ […]

ประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ด

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ใช้ในการระบุและติดตามสินค้า โดยบาร์โค้ดมีลักษณะเป็นเส้นขาวดำซึ่งประกอบด้วยเส้นตรงและช่องว่างที่มีความกว้างและความแคบต่างกัน เรียกว่า “บาร์” และ “ช่อง” เพื่อแทนข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น บาร์โค้ดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การค้าปลีก การจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง เป็นต้น . . ➤ ประโยชน์ของการใช้บาร์โค้ด • เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ: การใช้บาร์โค้ดช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ เช่น การสแกนสินค้าแทนการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การใช้งานบาร์โค้ดช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจนับและจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุน • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ: ระบบบาร์โค้ดช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์และลดข้อผิดพลาด ——- ติดต่อ 𝐎𝐆𝐀 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ได้ที่ Line Office : @ogagroup โทรศัพท์ : 02-0258888 https://www.oga.co.th . #OGAinternational #OGA #โอจีเออินเตอร์เนชั่นแนล #Barcode #บาร์โค้ด #สาระน่ารู้

Login