สินค้า

WM3 SOFTWARE

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างมาก ทำให้บริษัทต่างๆ   ต้องลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

ดังนั้นคลังสินค้าเป็นส่วน   ที่ได้รับความสนใจในระดับต้นๆ การที่จะบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดีนั้น จะต้องมี

การเสริมสร้างทางด้านเทคโนโลยี    และซอฟแวร์  ในการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัท โอ จี เอ

อินเตอร์เนชั่นแนล  ซึ่งมีประสบการณ์ ในการติดตั้งและดูแลบริการหลังการขาย ของซอฟแวร์บริหารคลังสินค้า

ให้กับลูกค้ามานานกว่า  15 ปี     จึงมีการพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า ที่เหมาะกับธุรกิจในประเทศไทย

ซึ่งมีความยืดหยุ่น รวมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน ราคาที่สมเหตุผลและบริการหลังการขาย   ซึ่งก็คือ   

Warehouse Management System เรียกว่า WM3


Benefit WM3

       ·สามารถควบคุมการรับและการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น
       ·ช่วยบริหารพื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Storage Capacity )
       ·ลดปัญหาสินค้าคงค้าง ขาด เกิน ของเสือมสภาพ หรือหมดอายุ
       ·ช่วยประมาณการผลิต ป้องกันวัตถุดิบขาด และลดปัญหา การผลิตขาดช่วง  (  Safety Stock )
       ·ลดข้อผิดพลาดในการบันทึก ด้วยระบบ บาร์โค้ด ( PDA and Barcode )
       ·สามารถดู stock real time รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังได้อย่างรวดเร็ว( stock Movement ) 

       

                    

  Inbound                     Outbound                          Inventory 


 

 คุณสมบัติ WM3  

การทำงานได้หลายคลังสินค้า (MultipleWarehouse )

การทำงานได้หลายหน่วยนับ UOM (Unit of Measure)

เอกสารหยิบสินค้า (Picking List)

การจองสินค้า (Allocate Product)

สินค้าฝากขาย (Consignment)

สามารถรองรับการจ่ายสินค้าได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น FIFO, FEFO, Lot, Serial Number (SN)

สามารถควบคุมสถานะการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้

ดู stock real-time และ Stock Movement ได้

รวมใบเบิกการหยิบสินค้าให้เป็นใบเดียวกันได้ (Grouping Order)

สามารถเช็คเมื่อสินค้าในสต๊อกลดลงกว่ากำหนด (Minimum Stock)

นับสินค้าได้ทั้งแบบ Cycle Count และ Physical Count โดยไม่ต้องหยุดการทำงานในคลังสินค้า

เชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้ (Interface System)

Export to Excel file ได้

เก็บประวัติการใช้งานได้ (Transection Log)

รองรับการใช้งาน Barcode 1D, QR Code และ RFID และใช้งานคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาได้ (PDA)

รายงานในรูปแบบ Dash Board

ลดปัญหาสินค้าในคลัง ขาด เกิน ที่เก็บสินค้าไม่พอ ของเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ

สนับสนุนการผลิต ป้องกันวัตถุดิบขาด และลดปัญหา การผลิตขาดช่วง (Safety Stock)

การประมาณการสินค้าคงคลัง (Stock forecast)

ช่วยบริหารจัดการ ในจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มากขึ้น


   Function


 

           Performance Management Dashboard