สินค้า

RENTAL PRINTERS

**ประโยชน์ของการ เช่า-ใช้ เครื่อง HP LaserJet Managed**

    1. มีความสะดวกรวดเร็ว ในการขอรับบริการ และเอกสารไม่ยุ่งยาก

    2. สงวนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

    3. เงื่อนไขของลิชซิ่ง ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

        (ค่าเช่าสามารถปรับให้สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระได้)

    4. ค่าเช่ามีจำนวนเงินที่แน่นอนคงที่ ไม่แปรผันตามดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

    5. ช่วยวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  

                                    ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561


HP PageWide Pro 577dw MFP   (A4)

Hardware = Free (ไม่มีค่าวางเครื่อง)

Click charge : BW= 0.39 ; CL=3.99 

Service: Next Business Day onsite by HP ,

3Y Warranty

*ราคานี้ยังไม่รวม Vat และมีขั้นต่าในการใช้งานพิมพ์

       ดา =3,000 แผ่น/เดือน  สี = 1000 แผ่น/เดือน 

HP PageWide MFP P77740z     (A3)

HW = Free (ไม่มีค่าวางเครื่อง)

Click charge : (A4) BW= 0.30 ; CL=2.0

                       (A3) BW= 0.60 ; CL=4.0

Service: Next Business Day onsite by OGA ,

3Y Warranty

*ราคานี้ยังไม่รวม Vat และมีขั้นต่าในการใช้งานพิมพ์

 ดา =10,000 แผ่น/เดือน  สี = 2000 แผ่น/เดือน