สินค้า

Tag RFID

Tag RFID ประกอบด้วย ชิฟเซต หรือ ไมโครชิฟ และ เสาอากาศ มีหน้าที่รับส่งคลื่นความถี่ RFID  วัสดุที่หุ้ม ที่เห็นในปัจจุบัน คือ พลาสติก เหล็ก และกระดาษ Tag RFID ต้องใช้งานควบคู่กับ RFID Reader ธุรกิจที่นิยมนำระบบ RFID ไปใช้ คือ ธุรกิจ Retail ขนาดใหญ่ , คลังสินค้า, Logistics

สินค้าเปรียบเทียบ (0)