สินค้า

Fixed RFID

Fixed RFID คือ อุปกรณ์รับสัญญาณ RFID ที่ติดตั้งแบบ Fixed ตำแหน่งที่นิยมติดตั้ง คือ บนรถโฟร์คลิฟท์ , ตำแหน่งเข้าออก ใน Warehouse หรือ ในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าเปรียบเทียบ (0)