สินค้า

Hazardous Environment Computers

Mobile Computer ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่อันตราย เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน ,เคมี, หรือ ก๊าซ ซึ่งตัวเครื่องไม่ทำให้เกิดประจุไฟ และเกิดระเบิด จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยในการใช้งาน

สินค้าเปรียบเทียบ (0)