สินค้า

Industrial Cold Storage Computers

Mobile Computer ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุณหภูมิที่ติดลบ มีคุณสมบัติเด่นคือ ส่วนประกอบของเครื่องมีความทนทานต่อความเย็น หรือ ความชื้น หน้าจอไม่เป็นฝ้า เมื่อนำเครื่องออกมาใช้ในอุณหภูมิปกติ

สินค้าเปรียบเทียบ (0)