สินค้า

Pocket Scanners

 Pocket Scanners ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการใช้สแกนบาร์โค้ดนอกสถานที่ รูปทรงขนาดเล็ก เพื่อความคล่องตัวในการสแกน เหมาะสมกับธุรกิจการค้าปลีก คลังสินค้าขนาดเล็ก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการสแกนบาร์โค้ดนอกสถานที่ สามารถสแกนบาร์โค้ด 1D และ 2D ใช้งานคู่กับ Tablet หรือ Mobil Computer

สินค้าเปรียบเทียบ (0)