สินค้า

Industrial Scanners

 Industrial Scanners ออกแบบมาเพื่อภาคอุตสาหกรรม มีความทนทานต่อสภาวะ ฝุ่นละออง อากาศชื้น น้ำ และมีสารเคมีที่รุนแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตัวเครื่องมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ มีความรวดเร็วในการสแกน เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรม หรือ คลังสินค้าขนาดใหญ่

สินค้าเปรียบเทียบ (0)