สินค้า

In-Counter Scanners

In counter Scanner  เหมาะสมกับการใช้งานด้านค้าปลีก ด้านคลังสินค้า การติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการการทำงาน เพียงแค่จับสินค้าให้เลื่อนผ่านสแกนเนอร์เท่านั้น การใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่า มีการสแกนมุม 360 องศา