สินค้า

Hands-Free Scanner

Hands Free Scanner เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ติดตั้งบนเคาท์เตอร์ เพื่อการสแกนที่สะดวก รวดเร็ว ส่วนใหญ่นิยมใช้ในธุรกิจค้าปลีก และในอุตสาหกรรม ในไลน์การผลิต 

สินค้าเปรียบเทียบ (0)