สินค้า

Handheld Scanners

Handheld Scanner เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ด ทั้ง 1D และ 2D  มีสองแบบ คือแบบมีสาย เหมาะสำหรับใช้ในเคาเตอร์ และ แบบไร้สาย ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth หรือ Wifi 

สินค้าเปรียบเทียบ (0)