สินค้า

Mobile Printers

Mobile  Printers เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสมกับการพิมพ์นอกสถานที่ เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่สามารถใช้กับกระดาษ Direct Thermal และ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด ใบเสร็จ นอกสถานที่

สินค้าเปรียบเทียบ (0)