สินค้า

Desktop Printers

Desktop Printer เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก ขนาดหน้ากว้างสูงสุด 4 นิ้วใช้งานน้อย สามารถพิมพ์ได้ 500-1000 ดวง ต่อวัน นำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีก,โรงพยาบาล และคลังสินค้า

สินค้าเปรียบเทียบ (0)