ข่าวสาร

จบไปแล้ว งาน ASEAN Retail เป็นงานที่ได้ ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมงานว่าเป็นงานที่มีศักยภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจค้าปลีกของอาเซียน บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงไม่พลาด ในการร่วมโชว์สินค้าที่เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด พร้อมโชว์สินค้าที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน นั่นก็คือ Mobile Computers ระบบปฏิบัติการ Android พร้อมสแกนเนอร์บาร์โค้ด 1D,2D ที่เหมาะสมกับงานด้าน Retail 


ประมวลภาพกิจกรรม