เกี่ยวกับเรา

OGA ประวัติองค์กร

     บริษัทโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรก ของโอ จี เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Data Collection (ADC) รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด สำหรับการจัดการข้อมูล หรือ Information Management มาตลอดระยะเวลา 30  ปี

     ตลอดมา โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของ การพิมพ์ การสแกนบาร์โค้ด และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา (Portable device) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (station on-line device) และครอบคลุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลขนาดพกพา ไปจนถึงเทคโนโลยีที่สามารถส่งและสแกนข้อมูลไปยัง เครือข่ายได้ทันที ผ่านคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่มี ความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในการทำให้เทคโนโลยี ADC มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า

     ปัจจุบันโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนลมีลูกค้ากว่า 2,000 รายและเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายทั่วประเทศไทย ทั้งในธุรกิจประเภทผลิตสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า การจำหน่ายสินค้ารายปลีก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง องค์กรของรัฐบาล ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการของ โอ จี เอ

  • บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • โทร : 0 2025 8888
  • แฟกซ์ : 0 2025 8880
  • บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาศรีราชา)
  • 59/23 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  • โทร : 038 320 888
  • แฟกซ์ : 038 320 887