บริการของเรา

Onsite Service

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มี Call Center สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถาม

ปัญหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, เครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ด  และ Mobile Computer  ตลอดจน

สามารถนัดทีมงานช่างไปซ่อมหน้างานได้เช่นกัน ซึ่งการบริการแบบ Onsite Service เรา

บริการทั้งส่วนของลูกค้าที่เครื่องยังอยู่ในการรับประกัน หรือ หมดประกัน

    


     Call Center  : 2025 8889