บริการของเรา

Spare Part

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นศูนย์กลางในการซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องสแกนเนอร์

บาร์โค้ด และ Mobile Computers พร้อมทั้งจำหน่ายอะไหล่ทุกชนิด


      


     Call Center  : 2025 8889