บริการของเรา

In & Out Warranty Repair

คือการซ่อมเครื่องสำหรับลูกค้าที่อยู่ในการรับประกันหรือหมดรับประกัน เรามีทีมช่างไปรับซ่อมที่บริษัทลูกค้า

และ มีทีมช่างสำหรับซ่อมภายในบริษัท โอ จี เอ 

In Warranty Repair  คือรับเครื่องซ่อมที่ บริษัท โอ จี เอ เมื่อซ่อมเสร็จเรายินดีที่จะส่งให้ถึงบริษัทของลูกค้า

หรือ มารับกลับด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าที่หมด Warranty กับบริษัท เราก็ยินดีบริการเช่นกัน

Out Warranty Repair  คือ ทีมงานช่างจะไปซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือ Mobile

Computer ที่บริษัทลูกค้า หากซ่อมไม่ได้หน้างานทีมช่างจะนำเครื่องกลับเพื่อดำเนินการซ่อมที่ บริษัท โอ จี เอ

     และส่งให้ลูกค้าต่อไป และสำหรับลูกค้าที่หมด Warranty กับบริษัท เราก็ยินดีบริการเช่นกัน

         


     Call Center  : 0 2025 8889