บริการของเรา

Install Move add change

การติดตั้งเครื่องใหม่ และโยกย้ายเครื่องให้กับลูกค้า

การติดตั้งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เราบริการในการติดตั้ง พร้อมลง Driver และ Software ในการสร้าง

บาร์โค้ด จากนั้นสอนวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเบื้องต้น

การติดตั้ง หรือการส่งมอบเครื่อง Mobile Computer  บริษัทจะส่งมอบ พร้อมดำเนินการ  เชื่อมต่อ

เครือข่ายต่างๆ ให้กับลูกค้า พร้อมใช้งานทันที และสอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

การโยกย้ายตำแหน่งที่ตั้งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หลายๆ บริษัท ที่ใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่

ที่มีการเชื่อมต่อกับหลายๆ เครือข่าย การโยกย้ายจึงค่อนข้างลำบาก บริษัท โอ จี เอ พร้อมให้บริการ

ในส่วนนี้ โดยช่างผู้ชำนาญ

                                      


     Call Center  : 2025 8889