บริการของเรา

Mobile Computer/Table Network

OGA ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในเรื่องของอุปกรณ์

ต่าง ๆ เกี่ยวกับบาร์โค้ดภายใต้ Brand ชั้นนำ อย่าง Honeywell, Intermec, Panasonic, Datalogic

และ Bluebird Pideon ซึ่งช่างเทคนิคของ OGA นั้นผ่านการฝึกอบรมจากแบรนด์ เหล่านี้อย่างเป็น

ทางการ จนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของอุปกรณ์บาร์โค้ดมากกว่า 30 ปี ทีมช่าง

เทคนิคของ OGA สามารถให้คำปรึกษา ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง OGA มีศูนย์ซ่อมมาตรฐาน  และ

สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

      


     Call Center  : 2025 8889