Service

Service

OGA ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับบาร์โค้ดภายใต้ Brand ชั้นนำอย่าง

Honeywell, Intermec, Panasonic, Datalogic และ Bluebird Pideon ซึ่งช่างเทคนิคของ OGA นั้นผ่านการฝึกอบรมจากแบรนด์เหล่านี้อย่างเป็นทางการ จนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของอุปกรณ์บาร์โค้ดมากกว่า20ปี ช่างเทคนิคของ OGA สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง OGA มีศุนย์ซ่อมมาตรฐานและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

การติดตั้ง (Installation services)
บริการติดตั้ง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้งานอุปกรณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ 
การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)
เพื่อทำให้อุปกรณ์นั้น สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นั้นเสียระหว่างการทำงาน และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อุปกรณ์ที่ทำการบำรุงรักษา (Maintenance Services Product Coverage)
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  (Printer Barcode)
  • เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner Barcode)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA,Tablet)
  • อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
Maintenance Services Level Agreement
บริษัทมีรูปแบบของการบำรุงรักษา หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ สูงสุดในการใช้งานอุปกรณ์นั้น
ศูนย์บริการ

บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)


สำนักงานเลขที่ 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2578 8000  ฝ่ายบริการ ต่อ 491 - 493
โทรสาร  0 2578 8051-2
เวลาทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาศรีราชา)


สำนักงานเลขที่ 59/23 หมู่ 1  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
โทรศัพท์ 0 3832 0888
โทรสาร  0 3832  0887
เวลาทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.