ติดต่อเรา

OGA GROUP

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02 578 8000 แฟกซ์ : 02 578 8051-2

ฝ่ายขายและการตลาด : sales@oga.co.th

บริการหลังการขาย : service@oga.co.th

บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด

546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02 578 8000 แฟกซ์ : 02 578 8050-2

ฝ่ายขายและการตลาด : megatech@oga.co.th

บริการหลังการขาย : megatech@oga.co.th

ติดต่อเรา