ข่าวสาร

Manufacturing Road Show 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2018 เป็นการจัดโดย Organizer ที่มี Database นิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ผู้ร่วมงานจึงเป็นกลุ่มที่บริษัทที่ร่วมออกบูธต้องการ เพราะเป็นกลุ่ม USER โดยตรง 

ในการจัดครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 50 ท่าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าของ โอ จี เอ อยู่แล้วจำนวนมาก ซึ่งในงานนี้เราก็นำสินค้า Update ที่เป็น Mobile Computers ระบบ Androi นำไปเสนอ การตอบรับดีตามคาด เพราะในอนาคตระบบนี้ จะมีการนำไปพัฒนาในด้าน Warehouse 

ประมวลภาพกิจกรรม