เกี่ยวกับเรา

OGA วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรก ของโอ จี เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Data Collection (ADC) รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด สำหรับการจัดการข้อมูลหรือInformation Management มาตลอดระยะเวลามากว่า 30 ปี

    ตลอดเวลา บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พัฒนาการเลือกสินค้านำเข้าที่ดี และให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งพัฒนาเรื่องบริการหลักการขายให้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา