ร่วมงานกับเรา

  • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : •จัดทำประมาณการการใช้เงิน CASH FLOW • กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน • ดูแลเงินสดย่อยบริษัท • จัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันกับธนาคาร • จัดทำแบบฟอร์มโอนเงินต่างประเทศ • ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย /เช็คจ่าย • ตรวจสอบการรับ – การจ่ายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย - หญิง
อายุ(ปี) : อายุ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : • สามารถใช้โปรแกรม Internet, MS Office ได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดีพอใช้ • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน : • กรอกข้อมูลตามใบสมัครงานบน Website • สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า • เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายของทีม • ติดตามผลการขาย เพื่อปิดการขายตามเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง / ชาย
อายุ(ปี) : อายุ 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ // การตลาด // คอมพิวเตอร์ธุรกิจ // หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์การขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง • หากผ่านประสบการณ์ธุรกิจ IT จะ พิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน : • กรอกข้อมูลตามใบสมัครงานบน Website • สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุง Hardware / Software ระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท • ดูแลระบบ ERP System ของบริษัท • ดูแลระบบ Mail Server • Helpdesk Support สามารถดูแลตลอดจนแก้ไขปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท และ Support User ในด้านต่างๆตามที่ User Request ได้ • จัดทำงานเอกสาร คู่มือ Report , รับแจ้งปัญหา และประสานงานต่างกับฝ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง / ชาย
อายุ(ปี) : อายุ 22 -30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT สายโปรแกรม,สายงานเครือข่าย

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : ปริญญาตรี สาขา บัญชี

วิธีการรับสมัครงาน : • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัย ดี สามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ • ทำงานประจำที่ Office หรือบางครั้ง On sit แก้ไขงานสาขาต่างของบริษัท ได้ • มีความรู้พื้นฐานการทำ Web Page ,Host Domain, Mail Sever, Web Server, Ftp server • มีความพื้นฐานทางด้าน Data Base , My Sql , Data Center • สามารถ Set หรือติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย Network

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • จัดซื้อสินค้าตามคำสั่งซื้อ และติดตามการสั่งซื้อ • Sourcing & Evaluation Supplier • บริหารจัดการการลดต้นทุนในการสั่งซื้อ

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : อายุ 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี • รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติม : • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรองเป็นอย่างดี • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้งานโปรแกรม ERP ได้ • สามารถใช้งานเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี • มีความละเอียดรอบคอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน : • กรอกข้อมูลตามใบสมัครงานบน Website • สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ควบคุมการดูแลเอกสารส่วนกลาง ประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจภายนอก และจัดทำระบบการจัดการ ISO 9001:2015 และ ISO อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก • ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฎิบัติงานตาม KPI รวมถึงวางแผนและติดตาม Internal Audit • ทบทวนกระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุง และเสนอแนวทางแก้ไข นำไปสู่เป้าหมายขององค์กร • รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ Audit ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

เพศ : เพศชาย/หญิง อายุ
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์(ปี) : ประสบการอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ ISO 9001:2015 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีเยี่ยม • มีความกระตือรือร้น คล่องตัว มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนมุ่งมั่น มานะอดทน สู้งานหนัก ใส่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ • สามารถเก็บความลับของบริษัทได้ • สามารถทนต่องานภายใต้แรงกฎดันได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน : • กรอกข้อมูลตามใบสมัครงานบน Website • สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน(บาท) : -
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : เพศชาย จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์
อายุ(ปี) : อายุ 23 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

สวัสดิการ : • ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ • ชุดฟอร์ม • โบนัสประจำปี • สัมนานอกสถานที่ประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ • มีความรับผิดชอบสูง • รักงานบริการ • มีใบขับขี่รถยนต์ • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดีพอใช้ • สามารถใช้โปรแกรม Internet, MS Office ได้เป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัครงาน : • กรอกข้อมูลตามใบสมัครงานบน Website • สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ)